top of page

Disclaimer, privacy en cookies

 

Het gebruik van de website www.alphaderm.be, www.alphaderm-beauty.be, www.alphaderm-medical.be en alle domeinnamen die hiernaar verwijzen is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Doel van de website

Met deze website beogen we informatie te verlenen aan esthetische artsen, dermatologen, plastische chirurgen, schoonheidsspecialistes en huidtherapeuten in België en Nederland over de apparatuur en producten die wij verdelen. We willen een duidelijk overzicht geven van ons gamma, dat verschillende mogelijkheden aanbiedt in de wereld van de esthetische geneeskunde en esthetiek.

 

Alle afbeeldingen en voor-en-na foto's die op deze website staan, zijn ofwel aangeleverd voor publicatie op het internet door onze leveranciers, ofwel aangekocht via ThinkStock, ofwel aangekocht via het website-programma waarmee we deze website gemaakt hebben, ofwel zelf ontworpen.

 

In verband met de vertoonde voor-en-na foto's op de website, zijn al van deze resultaten individueel verkregen resultaten. Wij kunnen nooit garanderen dat iedereen in gelijke mate resultaten zal verkrijgen met de vermelde behandelingen. De behandelend arts, huidtherapeut of schoonheidsspecialiste is verantwoordelijk voor de diagnose en geadviseerde behandelingen voor de eindverbruiker.

 

De klantenzone van deze website is enkel geschikt voor professionele artsen, huidtherapeuten of schoonheidsspecialisten. Wij doen er alles in onze mogelijkheid aan om de confidentialiteit van persoonlijk ingediende gegevens te beschermen. 

 

De gepubliceerde inhoud van deze website valt onder het copyright van Alphaderm, Jovi NV, Rekkemstraat 55-57, 9700 Oudenaarde, België, BE0426 908 876. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden.

 

 

Gebruik van de website

Alphaderm besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voordurend geleverde inspanningen kan Alphaderm niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie 100% volledig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Alphaderm de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Alphaderm wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

 

Alphaderm spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Alphaderm kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen. Alphaderm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u mogelijks met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van bedrijven of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Alphaderm beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Alphaderm aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Alphaderm hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Alphaderm geeft u daarbij volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

  • Indien u inlogt, hebt u steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

  • Alphaderm treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
     

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Oudenaarde, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

 

Bronverwijzing: de brontekst die Alphaderm gebruikt heeft als leiddraad bij de laatste formulering van deze disclaimer, werd gebaseerd op de tekst op http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/disclaimer-en-privacy op 12 augustus 2015.

bottom of page